Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Nisan 5784 | ‎23/04/2024

Scroll to top

Top

Nurít Hirsh, al esrím hatajanót ha-jashuvót be-jayeha

Nurít Hirsh, al esrím hatajanót ha-jashuvót be-jayeha


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – נורית הירש מספרת על 20 התחנות החשובות בחייה
היא נולדה בתל אביב לפני 72 שנה, לזוג הורים שעלו לישראל ממזרח אירופה והשתלבו היטב בארץ
אמה לאה, הייתה עורכת דין ואביה הלל, היה זמר אופרה שפתח כאן בית מסחר לעטים נובעים
צלילי כינורו ושירת הטנור האופראית שלו ליוו את ילדותה של הירש
יחד עם שירי ארץ ישראל החביבים על אמה