Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Nisan 5784 | ‎16/04/2024

Scroll to top

Top

Taglít histórit masirá beVina al yahadut Óstria

Taglít histórit masirá beVina al yahadut Óstria

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – התגלית היהודית ההיסטורית שמסעירה את אוסטריה

ממצא מרגש שהתגלה לאחרונה בקהילה היהודית בוינה בירת אוסטריה, מסעיר את המדינה כולה. 81 שנים אחרי ליל הבדולח, התגלו במהלך חפירות לשיפוץ תלמוד תורה, בית כנסת שנחרב באותו לילה. מתחת לפני הקרקע התגלו סידורים וחומשים קרועים ועוד | במעמד מיוחד הוצגו הממצאים המרגשים במעמד ראש הממשלה שהתנצל על מעשי מדינתו….כעת במרחק 81 שנה, השלימה הקהילה עבודת שיחזור, ובו גילו את מבנה בית הכנסת כשהוא נשאר על עמדו כמו שהוא, ובין קירותיו אותרו ספונים דפי התפילה השרופים שנתלשו מתוך כריכת הסידורים, וספלי המים בהם נטלו התלמידים ידיהם לפני התפילה עמדו שם לצד הכיורים שהעלו חלודה. גם לוחות הזכרון היו שם, פזורים על רצפת בית הכנסת כשברי לוחות לאות התלאות שעברו ילדי הקהילה.