Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Kislev 5783 | ‎10/12/2022

Scroll to top

Top

Tzionút vedát bijfifá aját: Harav Tzví Hirsch Kalischer

Tzionút vedát bijfifá aját: Harav Tzví Hirsch Kalischer

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ,הרב קלישר – שלעתים רשום בארכיון העירוני תחת השם «קליסקי, סיפק במשך יותר מחצי מאה לתושבי טורון שירותי הדרכה רוחנית ללא כל תשלום. הוא התעקש כי אינו מסוגל לגבות כסף על הפצת כתבי הקודש או על מילוי תפקידו. בנוסף, סירב תדיר לקהילות יהודיות מערים אחרות אשר הציעו לו שכר משמעותי במטרה לנסות לפתות אותו לעבור אליהן. הוא אפילו פרסם את ספריו מכיסו הפרטי וחילק אותם בחינם. הוא היה מסוגל להרשות זאת לעצמו הודות לגיטל שהייתה אשת עסקים יעילה במיוחד ומאוחר יותר בזכות ההון שצברו בניו, אשר רכשו בתים בעיר ולפי הרשומות שנשמרו שילמו מסים גבוהים פחות או יותר פי עשרה מהממוצע לתושבי טורון