Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Nisan 5784 | ‎19/04/2024

Scroll to top

Top

Yehudéi Hamburg mishtalvím bemoadón sport, umukaím al yedéi hanátzim

Yehudéi Hamburg mishtalvím bemoadón sport, umukaím al yedéi hanátzim

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בשנת 1938 הייתה הקצנה ברדיפות היהודים. גזרה רדפה גזרה. כל דבר שהיה עלול להזכיר קיומם של יהודים בתולדות המבורג נמחק. שונו שמות כל הרחובות שנקראו על שם יהודים. נאסר על בעלי עסקים יהודיים לפרסם מודעות בעיתונות המקומית. נאסר על נזקקי המבורג להשתמש בתלושי קנייה בחנויות של יהודים. ביוני 1938 היה משלוח של יהודים מהמבורג למחנות הריכוז בוכנוולד וזקסנהאוזן, אם אי פעם נשפטו על עברה כלשהי. רובם שוחררו אחרי חצי שנה, אך התקדים הנורא היה ברור. ב- 28 באוקטובר 1938 גורשו לפולין כאלף מיהודי המבורג ואלטונה. חלקם חזרו להמבורג אחר כך, אך גירוש יהודים גרמניים ממוצא פולני לפולין היווה את הרקע המידי לפוגרום ליל הבדולח. כביתר ערי גרמניה היו התוצאות בהמבורג נוראות. בית הכנסת המרכזי ב- Bornplatz (האורתודוקסי) נהרס כולו. הבניין, כולל ספרי הקודש וספרי התורה, הועלה באש. כזה היה גם גורלו של «בית המדרש הישן והחדש», וכן הספרייה שבמבנה הסמוך. בתי כנסת אחרים לא נהרסו כליל אך נפגעו קשה, פרט לבית הכנסת הפורטוגזי שדרך נס לא נפגע