Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Iyyar 5784 | ‎25/05/2024

Scroll to top

Top

Yod Zain Be-Tamúz, taaríj históri leamenu

Yod Zain Be-Tamúz, taaríj históri leamenu

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – י»ז בתמוז הוא יום צום שנקבע לזכר נפילתה של ירושלים, נפילה שהובילה לחורבנו של בית המקדש. ביום זה נפרצו חומותיה של ירושלים על ידי חילות האויב שנכנסו לתוכה. י»ז בתמוז הוא היום שפותח את «שלושת השבועות» – תקופת האבל הלאומי, שמגיעה לשיאה ביום תשעה באב. תענית י»ז בתמוז היא הראשונה מבין ארבע התעניות שמוזכרות על ידי הנביאים. מטרת הצום היא לעורר את תחושת האובדן על חורבן בית המקדש ועל הגלות שבאה בעקבותיו.