Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Tishri 5784 | ‎25/09/2023

Scroll to top

Top

Ajaréi 76 shaná, yomanéha, shiréha vejól mismajéha shel Hannah Szenesh yutzgú veyishamrú baSifriyá Haleumít biYerushaláyim

Ajaréi 76 shaná, yomanéha, shiréha vejól mismajéha shel Hannah Szenesh yutzgú veyishamrú baSifriyá Haleumít biYerushaláyim

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מאות פריטים של חנה סנש יוצגו לציבור: «ישמרו את המורשת הערכית שהותירה»

76 שנה לאחר הוצאתה להורג בהונגריה, ארכיון עשיר שנשמר אצל משפחתה הועבר לספרייה הלאומית ויונגש לציבור הרחב. האוסף כולל מכתבים שכתבה ואף צמד פתקים שנמצאו בכיס שמלתה לאחר מותה. בספרייה הלאומית שפעלה לקבלת הפריטים במשך שנים מברכים: «חשיבות לאומית עצומה»