Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎25 Adar I 5784 | ‎05/03/2024

Scroll to top

Top

Anuséi Mash´had: korotehém ad aliyatám leIsrael

Anuséi Mash´had: korotehém ad aliyatám leIsrael

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אין יודעים את מניינם המדויק של בני העדה. לשאלה זו, יביעו בני העדה אי-רצון להשיב, אולי משום עינא בישא. יש הנוקבים עשרת אלפים נפש ויש המעמידים את בני העדה על חמשת אלפים או ששת אלפים נפש. כאלפיים או כשלושת אלפים בארץ, בירושלים, תל-אביב, הרצליה, עפולה ומקומות אחרים. עוד מצויות מאות משפחות בטיהראן, וכן באנגליה, כעשרים וחמש משפחות בהמבורג, כמאה משפחות במילאנו, איטליה, בה הקימו אף שלושה בתי-כנסת, וכמאה משפחות בניו-יורק.
ראשית עלייתם של בני משהד לארץ חלה לפני כמאה שנה. האנוסים, אשר ביקשו להוכיח נאמנותם לאיסלם, השתתפו גם בעלייה למכה, ובדרכם חזרה עברו דרך ירושלים.
שניים מהם השתקעו בירושלים: חג’ אדוניה הכהן, אשר על שמו נקרא בית הכנסת של המשהדים בשכונת הבוכרים עם ספרי תורה עתיקים, כלי-קודש לרוב ושטיחים. והשני היה חג’ יחזקאל לוי, שגם על שמו הוקם בית כנסת בשכונת הבוכרים.