Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Nisan 5784 | ‎16/04/2024

Scroll to top

Top

Arnold Schönberg vehaópera Moshé veAharón

Arnold Schönberg  vehaópera Moshé veAharón

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כשעלו הנאצים לשלטון ב – 1933 , ברח שנברג לפריס , ובה חזר בו מהתנצרותו ושב אל חיק היהדות . אחר כך הוא הגר לארצות – הברית , שם שמש פרופסור להלחנה באוניברסיטה של לוס אנג’לס . בראשית דרכו כתב שנברג מוסיקה בסגנונו של וגנר . אולם לאחר שהתנתק מהמסרת המוסיקלית המקבלת ולאחר שהמציא את שיטת שנים – עשר הטונים , הוא הלחין יצירות רק בשיטה זו . רבים מהמלחינים החשובים שבאו אחריו נמנו עם תלמידיו וממשיכי דרכו . ביניהם וברן , ברג , סטרוינסקי ועוד . אחדות מיצירותיו הידועות ביותר הן בעלות אפי יהודי מבהק כמו » פליט מורשה», » קול נדרי», » משה ואהרן » – אופרה שהתחיל לחבר ב – 1930 ולא סימה , » ממעמקים», ועוד .