Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎25 Adar I 5784 | ‎05/03/2024

Scroll to top

Top

Berajá Avigád Levi, tzayéret pirjéi Israel, kishtá et nóf yalduténu

Berajá Avigád Levi, tzayéret pirjéi Israel, kishtá et nóf yalduténu

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ציוריה של אביגד לוי הוצגו לראשונה בתערוכת הפרחים הארצית בגן האם בחיפה – תערוכה שנתית שיסד ראש העירייה אבא חושי ושמיתגה את חיפה כ״עיר הפרחים״. מכאן הייתה קצרה הדרך לשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך של העירייה והמחברים הבוטנאי זאב ברלינגר והביולוג ד״ר צבי זילברשטין שלימדו בבית הספר הריאלי העברי בחיפה, לפרסום הספר הראשון שאיירה, ״פרחי הכרמל״ (1958). דפי הספרים, שעל פניהם הופיע ציור הפרח ועל גבם הביאור הבוטני, קובצו לילקוט וחולקו מדי יום שישי לתלמידי בתי הספר.מתוך הספרים ״פרחי הכרמל״ ו״פרחי הגליל״, שלכתיבתו הצטרף עוזי פז – המנהל הראשון של רשות שמורות הטבע – הוכנה באמצע שנות ה־60 הכרזה ״פרחי בר מוגנים״ של רשות שמורות הטבע. הכרזה ליוותה את המסע שעוגן בחוק ההגנה על ערכי הטבע (1963). ראשית הכרזה הייתה בגרסאות צנועות שהדפיסה עיריית חיפה במימון מפעלי בלובנד־תלמה וממגורות דגון בבעלות ראובן הכט, שיזם מסע הסברה לשמירת נוף הנוף הטבעי של הארץ. בחסות רשות שמורות הטבע הוציאה החברה