Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Iyyar 5784 | ‎19/05/2024

Scroll to top

Top

Bikur behar haBrajá shel haShomroním, hú har Guerizím

Bikur behar haBrajá shel haShomroním, hú har Guerizím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN  לפי המסורת שלהם, הם צאצאים ישירים לשבטי יוסף – מנשה ואפרים, וכן כהנים המתייחסים ישירות במעלה הדורות עד לאהרן הכהן. מדובר בענף של המשפחה הלאומית הישראלית, המייצג את שבטי הצפון, ממלכת ישראל הצפונית שבירתה היתה שכם או שומרון. אנחנו יהודים, משום שגלינו מיהודה במאה ה־6 לפנה»ס. הם שומרונים מפני שבאים מהשומרון. כולנו – הם ואנחנו – בני ישראל, או ישראלים, שני ענפים של ישראל הקדום. הם מתגוררים כיום בשני מקומות: בחולון ובהר גריזים. לפני כמאה שנים הגיעו לשפל מספרי – פחות מ־150 נפשות, לאחר שבמאה ה־4 מנו יותר ממיליון נפש. היום התרחבה הקהילה והיא מונה כ־800 נפשות, הרבה בזכות מנהיגי המדינה בראשיתה, שהשכילו להעניק להם מעמד מיוחד.