Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Iyyar 5784 | ‎18/05/2024

Scroll to top

Top

David Morís Bar Yosef, al masá mishpajtó miBerlín leNharía dérej Kenya

David Morís Bar Yosef, al masá mishpajtó miBerlín leNharía dérej Kenya

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מטוס ה»ג’מבו» של אל-על חג מעל נמל-התעופה של ניירובי והוא חייך לעצמו, בעודו מציץ מבעד לחלון, על הנוף הנשקף לעיניו, שהרי ידע כי איש מקרב הנוסעים במטוס הגדול, לא עמד על פירוש המלה «ג’מבו» ורק מאוחר יותר הסביר לאחדים מהם כי מדובר במלה «שלום», בשפה הסוואהילית המקומית.
בעוד המטוס מנמיך טוס, עד שנשקו גלגליו למסלול-הנחיתה, ניסה לתהות בינו לבין עצמו, כיצד אירע הדבר שמקץ יותר מ-50 שנה, החליט לבסוף לחזור לקניה מולדתו. תמיד-תמיד דחה את הרעיון ומצא אין-ספור סיבות למנוע את מה שנראה היה בעיני משפחתו וזולתו, כדבר מובן מאליו, שהרי נהגו מרבית בני-גילו לצאת עם ילדיהם ונכדיהם, למה שהגדירו כ»טיול שורשים», בין שמדובר באירופה או בצפון-אפריקה ואילו הוא, הצליח כל השנים למצוא תירוצים שונים ומשונים להימנע ממסעו לקניה מולדתו.
גם כאשר בחן את הסיבות בהן ניתלה, לדחות ואולי גם למנוע את המסע לאפריקה, לא תמיד הצליח להשכיל אל ליבו, את המקור לרתיעה שחש, מפני הרעיון לשוב ולבקר במדינה בה נולד ובה עברו עליו שנות ילדותו. מעולם לא נטה ליבו לתחום העיסוק בנפש-האדם, אף שמפעם לפעם תהה שמא טמון בנפשו פחד כלשהו מפני התמודדות עם נופיה הפראים של ילדותו, אולם לא מצא לכך סיבה מתקבלת על הדעת וכך נותר, טרוד משהו, בהתהייתו