Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Av 5782 | ‎17/08/2022

Scroll to top

Top

Dr. Robert Beer: hamishpetán harishón shel Jeifá haivrit

Dr. Robert Beer: hamishpetán harishón shel Jeifá haivrit

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – על דמותו של ד“ר רוברט בר – היועץ המשפטי הראשון של עיריית חיפה
לאביו  עו״ד רוברט ברנהדט יששכר בר, נולד במינכן, בבוואריה ב 31.10.1901
אויגן רוזה בר לבית פאוזון. הוא היה בן יחיד להורים יהודים חילונים שהזיקה שלהם
ליהדות התמצתה בביקור בבית הכנסת בחגים בלבד. ילדותו עברה עליו בנוחות
כיאה למעמד היהודי-בורגני במינכן. הוא גודל על ידי אומנת, היה מושא לאהבת
המשפחה המורחבת ולא ידע מחסור. רוברט הצטיין בלימודיו בגימנסיה ונטל חלק
בפעילויות בית הספר, פרט ללימודי יום א‘ שהוקדשו לדת הקתולית. במלחמת העולם
הראשונה התנדב לשירות לאומי עם חבריו לגימנסיה בסיוע בעבודות חקלאיות
בכפרים בבוואריה. כמו כן, ובנפרד, היה חבר בתנועת נוער יהודית. לאחר סיום
לימודיו בגימנסיה פנה ללימודי המשפט באוניברסיטת Ludwig Maximilian בהם
הצטיין ובסיומם, בגיל 24, הוענק לו תואר דוקטור למשפטים. במהלך לימודיו הגבוהים התוודע לתנועה
הציונית. עם סיום לימודיו הצטרף כשותף של אביו במשרד עורכי הדין בלב העיר מינכן .