Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Sivan 5783 | ‎05/06/2023

Scroll to top

Top

Eduyót arjeológuiot ajaronót al jurbán batéi haMikdásh

Eduyót arjeológuiot ajaronót al jurbán batéi haMikdásh

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – חוקרים שיחזרו את השדה המגנטי של כדור הארץ וחשפו את עוצמת חורבן ירושלים בידי הבבלים.

מחקר בינתחומי בעיר דוד שבירושלים, שכלל שחזור השדה המגנטי בחורבן של 586 לפנה»ס, הוכיח שבעת חורבן בית ראשון המבנה נשרף כנראה בצורה מכוונת, ושרצפת הקומה העליונה שלו, שנשענה על קורות עץ מסיביות, קרסה בזמן השריפה 

ממצאים ארכיאולוגיים שנחשפו לאחרונה בחפירות  עיר דוד על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית ורשות העתיקות הצליחו לשחזר את השדה המגנטי של כדור הארץ באוגוסט 586 לפנה»ס – ולחשוף את עוצמת חורבן ירושלים בידי הבבלים .

 

המחקר הבינתחומי ופורץ הדרך, שהתפרסם בסמוך לתשעה באב בכתב העת PLOS ONE, מתבסס על עבודת הדוקטורט של יואב וקנין מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף החוקרים ד»ר רון שער מהאוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ’ ארז בן יוסף, פרופ’ עודד ליפשיץ ופרופ’ יובל גדות מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וד»ר יפתח שלו מרשות העתיקות.