Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Iyyar 5784 | ‎25/05/2024

Scroll to top

Top

Eij nitzál beit knéset atík be-Leíl habdólaj?

Eij nitzál beit knéset atík be-Leíl habdólaj?

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ימים ספורים לפני הפוגרום, כנראה מתוך הבנה שהימים הבאים עשויים להיות הרי גורל, הסתיר הבנקאי היהודי קלמן פון ויר במרתף ביתו את רכושו או חלק מרכושו הפרטי והעסקי. לא זכיתי לראות את האוצר במו עיני אך פגשתי בכנס בינואר 2013 את ההיסטוריונית ד»ר מריה שטורצבכר ,שכתבה עליו את הדוקטורט שלה .האוצר כלל כ-3,000 מטבעות זרים ,שבהם השתמשו בעיקר בצרפת ובספרד ,אבל לא בארפורט ;700 כלי בית ותכשיטים מכסף ומזהב ,סיכות משובצות ,בקבוקון מכסף בעל חוט כותנה טבול בבושם ,שאותו ענדה אשת העולם ההוא על החגורה ,טבעות ווסיכות מעוטרות קטנות לרכיסת הגלימות בצורה של אריה ,נשר או נמר . בעל האוצר היה בנקאי עתיר ממון שהלווה בריבית כספים לנסיכים לפקידי ממשל ולסוחרים מקומיים .