Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Nisan 5784 | ‎17/04/2024

Scroll to top

Top

Esther Gamlielit, hazamír haeréretzisraéli shekav’á et jotamó baám

Esther Gamlielit, hazamír haeréretzisraéli shekav’á et jotamó baám

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – באחת מהגיחות שלה היא הופיעה בתוכנית של אליהו הכהן, הכוהן הגדול של הזמר העברי. «הקול החלילי הזה ששיגע את כולם, כשהייתי תינוק, הדליק גם את הקהל בתוכנית», סיפר הכהן. «היה לה ברק בעיניים, פה ושם התיישר קמט, והקהל פשוט לא נתן לה להפסיק. קשה לי להיזכר בעוד זמרת אחת שהקהל שלה שומר לה אמונים גם אחרי 46 שנים».
 ב־17 באוקטובר 2012, נפטרה אסתר גמליאלית בת ה־93
19 שנה לפני כן, ב־1993, שלח השומר אביגדור יוסיפון יד בנפשו, אחרי שלקה בשבץ מוחי. «דאגתי לך לכל ולא יחסר לך כלום», אמר לאשתו אסתר וירה בראשו.
היא נקברה לצד בעלה בבית הקברות של אגודת השומרים בקריית טבעון