Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Iyyar 5784 | ‎19/05/2024

Scroll to top

Top

Hahistorión vehasofér Muki Tzur mesaper al atzmó besifró

Hahistorión vehasofér Muki Tzur mesaper al atzmó besifró

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – «אני חושב שאין לי המרחק הדרוש אם כי אחרי הכל אני רואה את עצמי כילד בן עשר במלחמת העצמאות. גם אם זה נראה כמעבר להרי החושך, זה הולך איתי עד היום.
«כשאדם כותב על עצמו, היכולת להסתכל בפרספקטיבה מוגבלת, מה גם שבכתיבה יש לי תמיד רצון להפיק לקחים. איך אומר הבן שלי? ‘ספר סיפור, אל תתווה דרכים’. אבל אני לא יכול בלי התוויית הדרכים, כי אצלי ההגות היא חלק מהרפתקת הכתיבה ואני לא יכול להיפטר מזה.