Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Nisan 5784 | ‎20/04/2024

Scroll to top

Top

Hasód meajoréi hatziurím bemishkán haKnéset

Hasód meajoréi hatziurím bemishkán haKnéset

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הסוד מאחורי הציורים במשכן הכנסת

שני ציורי שמן של הברונים, שנתלו בשנות ה־70 בפינת הנצחה לזכרם במבואת לשכת יו»ר הכנסת, מסתירים סיפור מתח מרתק. «מי שצייר את התמונות הללו הוא הצייר הבריטי אריק הבורן, שנרצח במכת פטיש באחורי ראשו ברומא לפני כ־27 שנים», סיפר ד»ר פוקסמן. ג’יימס דה רוטשילד השאיר בצוואה שלו סכום של שישה מיליון לירות לבניית משכן הכנסת.

מי שתיווך בין הצייר לבין הברונית הוא סר אנטוני בלאנט. «כאשר חיפשה הברונית דה רוטשילד בשנות ה־70 צייר מוכשר לצורך הפרויקט, הכיר לה אנתוני בלאנט, מומחה להיסטוריה של האמנות, את הבורן», מסביר מומחה האמנות ד»ר דורון לוריא.