Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Sivan 5784 | ‎22/06/2024

Scroll to top

Top

Hastudént hayehudí sheharág et hanátzi Wilhelm Gustloff

Hastudént hayehudí sheharág et hanátzi Wilhelm Gustloff

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN –  דוד פרנקפורטר

נולד בכ’ בתמוז תרס»ט (9.7.1909) בדרובאר שבקרואטיה (אז בממלכת אוסטריה-הונגריה ואח»כ ביוגוסלביה).

לאביו ד»ר משה (רב בקהלת וינקובצי שבקרואטיה) ולאמו רבקה בת מרדכי יוסף פגל .

למד בבית-הספר של הקהלת ובגימנסיה כללית ואביו הרב השלים את חינוכו היהודי. אח»כ למד רפואה באוניברסיטאות לייפציג ופראנקפורט ע»מ שבגרמניה, וכשהיה קרוב לסיום לימודיו הוכרח להפסיקם בגלל

השתלטות הנאצים בגרמניה ושלילת זכות הלימוד מיהודים. עבר לשווייץ והמשיך ללמוד באוניברסיטת ברן. היה חבר בארגוני הסטודנטים היהודים במקומות לימודו.

חזק היה בנפשו רגש ההזדהות האישית עם גורל עם ישראל וכבודו וגם רגש הכבוד של אדם בן חורין, שאינו בולע פגיעות בשתיקה ובלי תגובה, ואשר על כן גברה בו הרגשת החובה להתנקש באחד מהגדולים של המשטר הנאצי ולהשמידו כהשמד כלב שוטה, שקיומו מהוה סכנה לאנושית ולאנושיות. אך ידוע ידע, שראשי השלטון הנאצי שמורים שמירה מעולה ולא ינתן לו להתקרב למי מהם עד כדי טווח-יריה. והנה נודע לו, כי בעיר-המרפא ההררית דאבוס שבשוייץ מתגורר אחד וילהלם גוסטלוף מגרמניה, המנצל את האכסניה