Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Tishri 5784 | ‎24/09/2023

Scroll to top

Top

Jafirót baGalíl meidót al peilút heJashmonaím baezór

Jafirót baGalíl meidót al peilút heJashmonaím baezór

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ח’רבת אל-עיכה ממוקמת בראש כיפה נישאה הצופה אל בקעת ארבל שבגליל התחתון. חפירות נערכות במקום מאז שנת 2012 כחלק מפרויקט הגליל ההלניסטי שמטרתו לשפוך אור על התרבות החומרית, דפוסי התיישבות וזהות האוכלוסייה באזור בתקופה עלומה זו. מן החפירות עלה כי מדובר באתר מבוצר, מאורגן היטב ועשיר מאוד בממצאים המצביעים על זיקה חזקה לחוף הפיניקי – ככל הנראה אחוזה חקלאית עשירה ששלטה על המרחב הסובב. האחיזה במקום הייתה קצרת ימים ובאה אל קיצה בחורבן אלים באמצע המאה השנייה לפסה»נ, אולי כתוצאה ממסעו הצבאי של יהונתן החשמונאי לגליל