Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Tishri 5780 | ‎14/10/2019

Scroll to top

Top

hasmoneos

Janucá y la arqueología hasmonea, con Irit Green (CEMI, Madrid, 12/12/2017)

28 Kislev 5778 (15/12/2017) |

ACTOS EN DIRECTO – Con el fin de asegurarse de que los judíos no volvieran a su religión, Antíoco ordenó construir una fortaleza justo al sur del Templo. Esta imponente ciudadela dio a las fuerzas de Antíoco la … Leer más

Edút le-kravót ha-Jashmonaím be-Yáfo

19 Kislev 5778 (07/12/2017) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – יפו בתקופה ההלניסטית וכמובן גם בתקופות אחרות, היתה חשובה ביותר לאסטרטגייה ההגנתית של השליטים הסלווקיים בא”י. העיר היתה במעמד של “פוליס” והוטבעו בה מטבעות. ערב המרד החשמונאי ישבו ביפו לצד הקהילה היהודית … Leer más

Asará BeTevet, umimtzaím ajaroním mitkufát haJashmonaím

7 Tevet 5777 (04/01/2017) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – התגלתה קערת אבן מהתקופה החשמונאית שעליה כתובת בעברית

קערת אבן מהתקופה החשמונאית שעליה כתובת נדירה בעברית – “הרקנוס” התגלתה בחפירה הארכיאולוגית של רשות העתיקות בחניון גבעתי שבעיר דוד, בגן לאומי … Leer más

Matmón matbeót mitkufát haJashmonaím hitgalá be-Modiín

23 Kislev 5777 (22/12/2016) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מטמון מטבעות מתקופת החשמונאים התגלה במודיעין במהלך חפירות של רשות העתיקות בבית אחוזה מתקופת החשמונאים התגלו מטבעות הנושאים את דמותם של המלך אנטיוכוס ה-7 ושל אחיו – דמטריוס השני. בחפירה נמצא רמז … Leer más

Nimtseá metsudát Jakra mitekufát ha-Jashmonaím

15 Kislev 5776 (26/11/2015) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אחרי מאה שנות חיפוש נמצאה מצודת החקרא פתרון לאחת החידות הארכיאולוגיות הגדולות בהסטוריה של ירושלים: חוקרי רשות העתיקות מעריכים: מצאנו את שרידי החקרא – המצודה שבאמצעותה שלטו היוונים על בית המקדש … Leer más