Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Iyyar 5784 | ‎24/05/2024

Scroll to top

Top

Jaim Weizmann: 65 shaná leptirát hanasí harishón shel Israel

Jaim Weizmann: 65 shaná leptirát hanasí harishón shel Israel

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בשנת 1904 היגר חַיִּים וַיְצְמָן לבריטניה וקיבל משרת עוזר מחקר באוניברסיטת מנצ’סטר. אומנם, באותן שנים הוא התמקד במחקרים בתחום הכימיה, אך בכל זאת ניסה לקדם את רעיון הקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל באמצעות יצירת קשרים עם השלטון הַבְּרִיטִי.
בהתחלה נתקל וַיְצְמָן בהרבה דלתות סגורות, אך דווקא הַכִימְיָה עזרה לו בסופו של דבר להגשים את מטרתו. היו אלה ימי מלחמת העולם הראשונה, וְהַבְּרִיטִים נזקקו לָאָצֶטוֹן – רכיב חיוני בְּיִצּוּר אֲבַק שְׂרֵפָה עבור תותחי הַצִּי הַבְּרִיטִי.