Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Av 5782 | ‎11/08/2022

Scroll to top

Top

Jajám Enrike Jayím Bedjeráno, manhíg khilát hasfaradím beBukarésht veIstambúl vejokér sfát haLadino

Jajám Enrike Jayím Bedjeráno, manhíg khilát hasfaradím beBukarésht veIstambúl vejokér sfát haLadino

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – חכם אנריקה חיים בז’רנו נולד לאמו קאלו ולאביו משה בשנת תר»ו (1846) בעיר סטארה זגורה בבולגריה.
ראשית תורתו למד מפי סבו, אבי אמו, החכם יצחק ברוך קלדרון מהעיר פלבן. בשנת תרי»ח (1858) שב לבית הוריו, ולמד בישיבת החכם נסים אלקלעי. בשנת תרכ»ג (1863) הוסמך לרבנות, ושימש ר»מ בישיבה. 
חכם אנריקה חיים בז’רנו נשא לאישה את מרת ריינה לבית אסא, ונולדו להם שלושה בנים וחמש בנות.
בשנת תרכ»ו (1866) עבר לעיר רוסה, שם לימד במלדארי – תלמוד תורה, ובבית הספר אליאנס. בתקופה זו למד בכוחות עצמו שפות רבות ומלבד לדינו ועברית, שלט באנגלית, צרפתית וגרמנית, טורקית, פרסית וערבית.
בשנת תרל»ז (1877) פרצה המלחמה העות’מאנית-רוסית, ותוך כדי פלישת צבא רוסיה לאדמת בולגריה, נהרגה אמו מירי פגז. בשנת תרל»ח (1878) חכם אנריקה חיים בז’רנו ברח, מאימת המלחמה, עם משפחתו לבוקרשט, בירת רומניה. הוא החל לשמש מנהל בית הספר של הקהילה היהודית ספרדית, דרשן ורב הקהילה. בנוסף לימד עברית בפקולטה לתאולוגיה של אוניברסיטת בוקרשט.
בשנת תר»ן (1890) שוקם בהנהגתו ה’קהל גראנדה’, בית הכנסת הספרדי הגדול בבוקרשט, ובשנת תרנ»א (1891) צויד בית הכנסת בעוגב גדול, ובבית הכנסת פעלה מקהלה בניצוחו של המלחין אברהם לוי איבלה, זמר הטנור אלברטו דלה פרגולה, והמנצח יוזף רוזנשטק מהאופרה הרומנית.

הרב בז’רנו הוא גם מחברה של אסופה, בלדינו הכוללת 3,600 פתגמים ואימרות  עממיים של היהודים הספרדים.

השיר של הרב בז’רנו לשבחי הלדינו הוקרא בשנת 1903 בישיבה של הסנאט הספרדי על ידי אנחל פולידו:

A ti lingua santa
A ti te adoro
Mas ke a toda plata
Mas ke a todo oro

Tu sos la mas linda
De todo linguaje
A ti dan las siensyas
Todo el vantaje

Kon ti nos avlamos
Al Dio de la altura
Patron del universo
I de la natura

Si mi pueblo santo
El fue kaptivado
Kon ti mi kerida
El fue konsolado