Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Iyyar 5784 | ‎18/05/2024

Scroll to top

Top

Jamesh meot shaná laGueto be-Venetzia ve-la-dfús ha-ivrí

Jamesh meot shaná laGueto be-Venetzia ve-la-dfús ha-ivrí

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מעטות הן הערים בעולם שהשפיעו בצורה משמעותית כל כך על התפתחות הספרות היהודית והדפוס העברי, כפי שהשפיעה ונציה של המאה ה־16. מדובר בקהילה קטנה יחסית אך עשירה ומשגשגת, שהתמחתה באמנות הדפוס שזה אך נכנס לשימוש. אנשיה הטביעו את חותמם הרבה מעבר לחומות הגטו של ונציה. בימים אלה, במסגרת האירועים לציון 500 שנה להקמת הגטו בוונציה – הגטו הראשון בהיסטוריה – התקיימו בעיר שורה של אירועים בינלאומיים ובהם קונצרטים, הופעות, ימי עיון ותערוכה, שכאמור הוצגו בה כמה פריטים נדירים שהושאלו מהספרייה הלאומית של ישראל

daf

מתוך ‘משנה תורה’ לרמב»ם משנת 1551 המוצג בתערוכה צילום: הספרייה הלאומית