Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎4 Tevet 5782 | ‎07/12/2021

Scroll to top

Top

Janukiá shejoséfet historia

Janukiá shejoséfet historia

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ד”ש מהעבר: נתגלתה חנוכייה נדירה מאוד מהאי מאן. הפריט חושף פרק היסטורי שכמעט נשכח: היה שייך ליהודים שהוגלו על ידי הבריטים לאי לאחר שברחו מהנאצים ושמרו על חיי קהילה גם באי

מחנה ההסגר אונצ’אן היה אחד מ 11 מחנות ההסגר שהקימו הבריטים בתחילת מלחמת העולם השנייה באי מאן, שנמצא בין בריטניה לאירלנד.