Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎15 Iyyar 5784 | ‎23/05/2024

Scroll to top

Top

Jokrím israelím vesfaradím magdirím et tzimjéi harefuá baTanaj

Jokrím israelím vesfaradím magdirím et tzimjéi harefuá baTanaj

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – חוקרים ישראלים וספרדים, מגדירים את צמחי הרפואה בתנ»ך ראשית הרכבת הפסיפס החדשה התבססה על ספרו של פרופ’ זהר עמר «צמחי המקרא» המהווה את המקור העדכני ביותר בנושא. בשלב השני בדקו החוקרים מחדש את הגדרות הצמחים ושימושיהם הרפואיים באשור ובמצריים (המחקרים  המרכזיים הקודמים נעשו לפני כמאה שנים והתיישנו במידה רבה).  «ההנחה המקובלת היא שצמח או מוצרים המופקים ממנו כמו תבלין או קטורת שהיו בתקופת המקרא באזורי מצרים ומסופוטמיה ידועים גם כצמחי רפואה, היו גם בשימוש זהה גם  בארץ ישראל», הסביר פרופ’ דפני