Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Iyyar 5784 | ‎20/05/2024

Scroll to top

Top

Jotám ben 2000 shaná, shenitgalá biYrushaláyim, metaér et tzémaj bósem haafarsemón

Jotám ben 2000 shaná, shenitgalá biYrushaláyim, metaér et tzémaj bósem haafarsemón

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – תיאור צמח בושם האפרסמון: חותם בן כ-2,000 שנה התגלה בירושלים  

לדברי החוקרים, «לקראת סוף ימי בית המקדש השני הלך והתרחב השימוש בחותמות אבן והן נעשו נפוצות יותר, אולם במרבית החותמות שהתגלו עד כה עם תיאורים צמחיים, מקובל למצוא צמחים שהיו נפוצים בארץ ישראל באותה העת: גפן, תמר וזית, הנמנים על שבעת המינים. כשניגשנו לבחון את החותם, מיד הבחנו כי הפרי שמופיע עליו, לא דומה לאף אחד מהפירות שנתקלנו בהם עד היום», מספרת אמוראי-שטרק. לאחר בחינה מעמיקה של הממצא העלו החוקרים את ההשערה כי מדובר בענף בושם האפרסמון