Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Sivan 5783 | ‎09/06/2023

Scroll to top

Top

Kamá mehabinyaním hayafím beyotér beIsrael

Kamá mehabinyaním hayafím beyotér beIsrael

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כמה מהמבנים היפים ביותר בישראל 

בית ויצמן ברחובות

האדריכלית דנה אוברזון: «הבית היה ביתו הפרטי של נשיא המדינה הראשון, חיים ויצמן. היום הוא משמש כמוזיאון. הוא תוכנן על גבעה ברחובות, על ידי האדריכל אריך מנדלסון, בסגנון הבינלאומי. בולטת הסימטריה שבה תוכנן וצורתו הפשוטה ונקיית הקווים. אל החצר הפנימית של הבית פונה חדר מדרגות עגול