Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Tammuz 5784 | ‎15/07/2024

Scroll to top

Top

Kvar 2000 shaná mejapsím et Arón haBrít, mikumím efshariyím

Kvar 2000 shaná mejapsím et Arón haBrít, mikumím efshariyím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ישנם גם בריטים שטוענים כי הארון נמצא אצלם – כאשר תיאוריה אחת טוענת כי האבירים הטמפלרים (הידועים גם כמסדר אבירי היכל שלמה) גילו את ארון הברית בג’בל אל-מדחבה שבפטרה (שהיה אולי הר סיני המקראי). אחרים סבורים שברגע שהצלבנים כבשו את ירושלים בשנת 1099, החלו הטמפלרים לבצע חפירות נרחבות בהר הבית, שם הם מצאו את ארון הברית שהיה בבית המקדש ובו שכנו לוחות הברית שקיבלו בני ישראל ממשה ומטה אהרן, וצנצנת מן. חלק מהאגדות האגדות טוענות שהטמפלרים הסתירו את ארון הקודש באתיופיה, אך לפי ההערכה אחרת, הברון האנגלי ראלף דה סודלי, שנודע בתרומותיו הנדיבות למטרות דת, לקח את הארון איתו לבריטניה והסתיר אותו באחוזה הכפרית שלו בטמפל (מקדש) הרדוויק. חיזוק לטענה זו עולה מהעובדה שכיום המקום הזה ננצא בבעלות משרד הביטחון הבריטי והוא נעול לחלוטין.