Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Sivan 5784 | ‎20/06/2024

Scroll to top

Top

Lojém im dérej éretz: rabi Shimshón ben Refaél Hirsch

Lojém im dérej éretz: rabi Shimshón ben Refaél Hirsch

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN –  שנה 135 לפטירתו של הרב שמשון רפאל הירש, מציל יהדות גרמניה: קווים  לדמותו  

יהדות גרמניה לדורותיה חבה את חייה הרוחניים לרבי שמשון רפאל הירש.

 הרב שמשון בן הרב רפאל הירש (1808 – 1888), ראש הרבנים ומנהיגה הרוחני של יהדות גרמניה, מייסד ומנהיג של האורתודוקסיה החדשה שנאבקה בתנועת הרפורמה בגרמניה.

 הרב הירש נולד בהמבורג ונפטר בפרנקפורט, שבה פעל במשך 38 שנים. קשה לתאר את מפעל חייו של הרש»ר, שכלל עבודה מקיפה במגוון תחומים על מנת להציל את יהדות גרמניה. בין השאר, חיבר הרש»ר ספרי הגות תורניים המתאימים לתקופה, חיבר פירוש על התנ»ך, ייסד את קהילת ‘עדת ישורון’, שהתנתקה מכל קשר עם הרפורמים, והקים בית ספר יהודי וניהל אותו לפי חזונו.

הרש»ר הירש ממשיך ויוצא באופן תקיף נגד הגישה כי ההורים מסיימים את תפקידם החינוכי בשלחם את ילדם לבית הספר. «אל תשלו את עצמכם כי בית הספר פוטר אתכם מכל אחריות בחינוך… אויה לבנך אם הנך סבור לצאת ידי חובתך על ידי תשלום שכר לימוד ודאגה לצד הכלכלי».