Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Nisan 5784 | ‎15/04/2024

Scroll to top

Top

Malkíta vehabubót miBergen-Belsen

Malkíta vehabubót miBergen-Belsen

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הייתי צמודה לאמא, שהייתה אישה מעשית ובעלת יוזמה. לא היו שם צעצועים והיא עשתה לי בובות ממה שמצאה: חתיכת בד מהפיג’מות המפוספסות, קרע משמיכת לבד כחולה, בד משמלה שקיבלה ממישהי בצריף, צמר גפן. כל שארית הולידה עוד בובה. כדי למלא את הבובות היא לקחה פה ושם קש מהמזרנים הדקים שעליהם ישנו. מצאה עיפרון וציירה פנים. שיחקתי בבובות האלו כל הזמן