Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎23 Adar I 5784 | ‎02/03/2024

Scroll to top

Top

Mánya Shójat

Mánya Shójat

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מניה וילבושביץ (מניה שוחט) אשת העלייה השנייה, מהפכנית רוסיה, ממקימי ארגון השומר ו»הקולקטיב», מנהיגה ציונית בתנועת העבודה וממייסדי כפר גלעדי.

מניה נולדה ב 1878 למשפחת וילבושביץ העשירה, היא סבלה מגיל צעיר מדכאונות ועל כן לא נשלחה לבית ספר אלא אל בית החרושת של אחיה במינסק, שם היא מתוודעת לאורח חיי הפועלים.

הצטרפה למפלגה הסוציאל-רבולוציונית הרוסית והקדישה עצמה לפעילות מהפכנית. פעלה גם במסגרת ארגון «הבונד». 1894 היא נאסרת בגלל פעילותה. 1901 היא מקימה את מפלגת העבודה היהודית העצמאית שמתרכזת בשיפור תנאי העבודה של הפועלים, המפלגה זכתה לתמיכה ממשלתית