Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎25 Adar I 5784 | ‎05/03/2024

Scroll to top

Top

Masá el nof yaldutám shel gdoléi hasofrím ha-ivriyím, besifrá shel Ruhama Elbag

Masá el nof yaldutám shel gdoléi hasofrím ha-ivriyím, besifrá shel Ruhama Elbag

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הספר אל המקום
מבוסס על מסעות מלאי עניין ברחבי אוקראינה, בלארוס ופולין.
הביקורים בערים, בעיירות, וביערות מתוארים
בסגנון עשיר וייחודי ופותחים צוהר
למקומות סמויים מן העין. השילוב של המילים
עם המראות והנופים יוצר תפאורה קסומה
לעולמם רווי הגעגועים של טובי הכותבים שקמו לתרבות העברית
הספר מפגיש את הקורא עם ערש הולדתם הממשי של היוצרים
הבית, הרחוב והסמטה ברגעי השיא והפריחה וברגעי האימה
והאובדן. כל אלה מצטרפים לסיפור עמוק ורחב של
העולם היהודי במזרח אירופה במאות השנים האחרונות