Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Nisan 5784 | ‎23/04/2024

Scroll to top

Top

Meguilá meFirentze shehí yomán metzuyár meÉretz Israel shel hameá ha14

Meguilá meFirentze shehí yomán metzuyár meÉretz Israel shel hameá ha14

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – תגלית נדירה: יומן מצויר מארץ ישראל של המאה ה-14

מגילה נדירה נחשפה: המגילה מצוירת מהמאה ה-14, אורכה כמעט 11 מטרים, ועליה כ-130 איורים של מקומות ואתרים – ממצרים, דרך ישראל ועד לבנון. מחברה הוא ככל הנראה צייר, שבחר לתעד את מסעו ביומן-ציורים. רק לאחרונה נחשפה חשיבותה ההיסטורית ותיארוכה העתיק.

המגילה התגלגלה לספרייה הלאומית המרכזית שבפירנצה, שם צוין כי היא נוצרה במאה ה-19. היא אף קוטלגה שם כחסרת ערך היסטורי ממשי. אולם כאשר ד»ר רחל צרפתי נחשפה אליה, הא הבינה שמדובר בתגלית של ממש. חשיבותה אולי לא גדולה באיטליה, אך היא מעניקה לישראלים הצצה נדירה על העבר שלהם.