Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Nisan 5784 | ‎21/04/2024

Scroll to top

Top

Meguinéi ha-Rova Hayehudí bishnót hashloshím: plugát ha-Kótel

Meguinéi ha-Rova Hayehudí bishnót hashloshím: plugát ha-Kótel

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – «מעטים שעשו רבות»: מגני הרובע היהודי בשנות ה-30 שבים לסיפורי הגבורה
בתגובה להתנכלויות בי-ם הקימו חברי בית»ר בשנות ה־30 את «פלוגת הכותל», שהגנה על תושבי הרובע היהודי, אלא שפעילותם נותרה עלומה. כעת, הם מקווים לתקן את העוול ההיסטורי
מוזיאון חדש בלב הרובע היהודי, ובו סיפור שכמעט נשכח מההיסטוריה של היישוב היהודי בארץ ישראל: סיפורה של פלוגת הכותל, צעירים חברי תנועת בית»ר שהגנו על העיר העתיקה כתגובת נגד להגבלות שהטיל השלטון הבריטי על קיום יהודי באזור.