Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Nisan 5784 | ‎16/04/2024

Scroll to top

Top

Memshélet Mitzráim meshapétzet atarím yehudím

Memshélet Mitzráim meshapétzet atarím yehudím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – שר התיירות המצרי חאלד אל-ענאני אמר באירוע כי «רק במצרים תמצאו מבנים קדושים לכל הדתות ממאות שונות. זאת מצרים האמיתית שהעולם צריך להכיר». למרות שלמצרים יש הסכם שלום עם ישראל, אף נציג ישראלי לא הוזמן לאירוע – כולל לא משגרירות ישראל במצרים. בחשבון הטוויטר של השגרירות הישראלית צייצו: «מביעים הערכה ותודה לממשלת מצרים על המאמצים לשימור האתר ההיסטורי זה».בבית הכנסת העתיק, יש מקום לכ-700 מתפללים, אך לא נראה כי יש מי שימלא את כל המקומות.