Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Av 5779 | ‎21/08/2019

Scroll to top

Top

Mimtsaím arjeologuim be-majané ha-mavet Sobibor

Mimtsaím arjeologuim be-majané ha-mavet Sobibor


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – נחשפו תאי הגזים במחנה המוות סוביבור, הודות
לחפירות ארכיאולוגיות המתקיימות במקום
יד ושם: “חשיפתם של תאי הגזים במחנה סוביבור הינה ממצא חשוב ביותר בחקר השואה