Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Av 5782 | ‎13/08/2022

Scroll to top

Top

Mimtsaím arjeologuim be-majané ha-mavet Sobibor

Mimtsaím arjeologuim be-majané ha-mavet Sobibor


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – נחשפו תאי הגזים במחנה המוות סוביבור, הודות
לחפירות ארכיאולוגיות המתקיימות במקום
יד ושם: «חשיפתם של תאי הגזים במחנה סוביבור הינה ממצא חשוב ביותר בחקר השואה