Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Shevat 5783 | ‎09/02/2023

Scroll to top

Top

Mimtsaím jadashím meidim al Plishtin hamikrait shehaytá bitsfon Suria

Mimtsaím jadashím meidim al Plishtin hamikrait shehaytá bitsfon Suria


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בעקבות גילויים וממצאים חדשים מעלה פרופ’ גרשון גליל מהחוג למקרא באונ’ חיפה, כי פלשתין הקדומה השתרעה בשטחים שבצפון סוריה. למרבה ההפתעה הפלשתינים הקדומים שיתפו פעולה עם דוד המלך