Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Av 5781 | ‎26/07/2021

Scroll to top

Top

Mimtsaím jadashím meidim al Plishtin hamikrait shehaytá bitsfon Suria

Mimtsaím jadashím meidim al Plishtin hamikrait shehaytá bitsfon Suria


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בעקבות גילויים וממצאים חדשים מעלה פרופ’ גרשון גליל מהחוג למקרא באונ’ חיפה, כי פלשתין הקדומה השתרעה בשטחים שבצפון סוריה. למרבה ההפתעה הפלשתינים הקדומים שיתפו פעולה עם דוד המלך