Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Av 5782 | ‎17/08/2022

Scroll to top

Top

Mivním historiyím biYehudá veShomrón beGúsh Etzyón

Mivním historiyím biYehudá veShomrón beGúsh Etzyón

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בית עדות למורשת גוש עציון, נמצא בקיבוץ כפר עציון, בבית מוזיאון לתולדות ההתיישבות בגוש עציון. בו  חזיון אור קולי שמספר את ההיסטוריה של האזור .

הבית ממוקם במורדות הגבעה שעליה שכן כפר עציון עד לחורבנו בשנת 1948. לידו נטוע גן זיכרון, ובו בית

 אחד ששרד מהקיבוץ שחרב וחזית של בית חווה («המנזר הגרמני») שהקימו ב-1928 נזירים ממנזר דורמיציון בירושלים ובו התגוררו ראשוני גוש עציון.ן

במסגרת בית עדות למורשת גוש עציון שוחזר ה»מנזר גרמני» וקיים בו ארכיון פעיל שמתעד את כל המסמכים והממצאים של גוש עציון ועוקב אחר פרסומים חדשים. הארכיון מהווה מרכז לחוקרים וסטודנטים שחוקרים את תולדות המקום.

בקיבוץ כפר עציון נמצאים גם מוזיאון האדם בהר, ובו אוסף של כלי בית וכלי עבודה האופייניים להר חברון.