Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎19 Kislev 5784 | ‎01/12/2023

Scroll to top

Top

Nejsefá maaréjet minharót leyád haKótel

Nejsefá maaréjet minharót leyád haKótel

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – תגלית: מערכת תת קרקעית נחשפה ליד הכותל

המערכת החדשה התגלתה בחפירות רשות העתיקות במתחם ‘בית שטראוס’, שחודשו לפני כשנה, במסגרת פעולות להכשרת כניסת מבקרים לסיור חדש במנהרות הכותל, בנוסף לסיור הוותיק מטעם הקרן למורשת הכותל המערבי. החוקרים מעריכים, כי המתחם החצוב היה בשימוש תושבי ירושלים בתקופה הרומית הקדומה, ערב חורבן ירושלים ובית המקדש השני. המערכת נחשפה מתחת לרצפתו של מבנה גדול ומרשים מהתקופה הביזנטית