Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎15 Adar I 5784 | ‎24/02/2024

Scroll to top

Top

Nekudót yehudiyót ba-ayará Tarkai be-Lita

Nekudót yehudiyót ba-ayará Tarkai be-Lita


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אכן, מצודת האגם אינה האטרקציה התיירותית היחידה של טרקאי. העיירה מתגאה בכך שהיא מארחת קהילה קראית, המונה כיום 65 אנשים. הקראים, יחד עם טטרים מוסלמים־סונים, הובאו לליטא כאשר הדוכסות שלטה על שטח שנפרש מן הים הבלטי עד לים השחור. הם חיו בחצי האי קרים, והוזמנו על ידי הדוכס לשמש כחיל משמר בעיר בירתו. כדי לשכנעם הותר להם לשמור על דתם ועל מנהגיהם – הקראים אומרים שהם ממשיכי ההלכה המקורית מימי משה רבנו, ולכן אין הם מקבלים את התלמוד ואת התורה שבעל פה. ברחוב הראשי של טרקאי, רחוב הקראים הנמתח לאורכה של לשון היבשה, ממוקמים בתי התפילה שלהם, מוזיאון צנוע וגם מבני עץ ששימשו ומשמשים למגוריהם, וייחודם הוא בשלושת החלונות שבחזיתם