Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Tammuz 5784 | ‎15/07/2024

Scroll to top

Top

Neshót hazaháv be-Hagadát Hazaháv mi-Sefarad

Neshót hazaháv be-Hagadát Hazaháv mi-Sefarad

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – גבורת המיילדות, בת פרעה, מרים הנביאה ונשים היוצאות במחול שמחת הגאולה; הגדת הזהב מתארת את הדמויות הנשיות העוצמתיות שהעניקו השראה לנשים היהודיות בכל הזמנים
שפרה ופועה אינן מסתפקות בהתנגדות פסיבית לגזרת פרעה, אלא «מחיות את הילדים» ומסכנות בכך את חייהן. שתי המיילדות הן הדמויות הראשונות הזוכות להופיע בספר שמות, והן מוצגות כנשים ראויות להערצה. גם סיפור הצלת משה התינוק מעמיד במרכז את הדמויות הנשיות. בעוד עמרם, «איש מבית לוי», מסתפק בלקיחת אישה, יוכבד ומרים מחפשות ואף מוצאות פתרון להצלת משה מפני גזרת הריגת הבנים