Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎21 Iyyar 5784 | ‎28/05/2024

Scroll to top

Top

Nimtzeá biYrushalayim bulat “Adoniyáhu ashér al habáit“

Nimtzeá biYrushalayim bulat “Adoniyáhu ashér al habáit“

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בולה שעליה כתוב בכתב עברי קדום «לאדניהו אשר על הבית» נחשפה צפונית לעיר דוד. על הבולה, המתוארכת למאה השביעית לפני הספירה, מופיע למעשה תיאור התפקיד הבכיר ביותר בחצר המלך בממלכת יהודה של אותם ימים.

הארכיאולוג אלי שוקרון, שניהל את החפירה, אמר: «זו הפעם הראשונה שהתגלתה בירושלים בולה מהסוג הזה במסגרת חפירה ארכיאולוגית. הבולה הוחתמה על ידי ראש השרים בבית המלוכה בממלכת יהודה ואין ספק כי מדובר בממצא בעל חשיבות רבה»