Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Tammuz 5784 | ‎15/07/2024

Scroll to top

Top

Nina Dinar, shenitzlá bezjút kélev shel katzín nátzi

Nina Dinar, shenitzlá bezjút kélev shel katzín nátzi

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – רגע לפני שנשלחה אל מותה, הכלב של מפקד המחנה הנאצי הציל את חייה

נינה דינר, בת 94, סיפרה לראשונה על הכלב, דני ענק, שעמו רקמה יחסים מיוחדים במשך שנה בתנאים בלתי אפשריים. כשהובלה אל מותה, הוכיח הכלב שידידו הטוב ביותר של האדם לא מפלה לרעה יהודים