Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎7 Nisan 5784 | ‎15/04/2024

Scroll to top

Top

Od eduyót arjeológuiot lejurbán Báit Rishón

Od eduyót arjeológuiot lejurbán Báit Rishón

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בית ראשון, שנת 586 לפני הספירה

לקראת סופה של המאה השביעית לפנה»ס כובשת האימפריה הבבלית את הארצות ממערב לפרת, ובהן את ממלכת יהודה. כשיהויקים מלך יהודה מנסה למרוד בבבלים, נבודכנדצר מלך בבל מדכא את המרד, ומגלה את המורדים לבבל