Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Sivan 5784 | ‎18/06/2024

Scroll to top

Top

Ósef hashenhavím shenitgalá beír David mesapér al páar kalkalí bajevrá lifnéi 2600 shaná

Ósef hashenhavím shenitgalá beír David mesapér al páar kalkalí bajevrá lifnéi 2600 shaná

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN –    אוסף השנהבים, שנתגלה בעיר דויד, מספר על פער כלכלי בחברה, לפני 2600 שנה.

התואר «עבד המלך» מוכר היטב מהמקרא. הוא מתאר פקיד בעל מעמד גבוה המקורב למלך. תואר זה  מופיע על חותמות ועל טביעות נוספות שנמצאו בעבר. לעומת זאת, השם «נתנמלך», מציינת ד»ר מנדל גברוביץ’, נחשב נדיר גם במקרא וגם בממצא הארכיאולוגי. בשניהם התואר מתייחס לאדם המקורב למלך (עבד המלך וסריס), ושניהם מתוארכים לאותה תקופת זמן: אמצע המאה השביעית לפנה»ס, ימיו של יאשיהו המלך.

על החותם שהתגלה, העשוי אבן אגת כחלחלה, חרות השם «לאכר בן מתניהו». «השם מתניהו», אומרת מנדל־גברוביץ’, «מוכר הן מהמקרא והן מחותמות ומבולות נוספות, אך זהו האזכור הראשון לשם ‘אכר’, שלא היה מוכר עד היום». היא מעריכה שהשם אכר אינו מתייחס לעבודת אדמה, אלא לשם פרטי שמקורו לא ברור.