Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Av 5782 | ‎17/08/2022

Scroll to top

Top

Pras E.M.T. lamadaaním profesórim Tene Reshef veYejezkel Bernholtz

Pras E.M.T. lamadaaním profesórim Tene Reshef veYejezkel Bernholtz

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – המחקר של פרופ’ טנא הוביל לפיתוח תחום חדש לחלוטין בכימיה, שגרם לשינוי בעקרונות תיאורטיים של התארגנות חומרים בפאזות ננו־סקופיות, והן לשינוי מבחינה יישומית.
«כדי לפתח חומרים ייחודיים בממדי ננו – כדורונים קטנים וננו־צינוריות שגודלם אלפית מעובי השערה בערך – נדרשנו לייצר פאזות טהורות בכמויות נכבדות», מסביר פרופ’ טנא. «מבחינה פרקטית, פיתחנו חומרי סיכה שבהם עושים שימוש בחברות המשמשות לתעשייה הכבדה

.  «העובדות מדברות בעד עצמן: חלקיקים קטנים יודעים לעשות דברים שחלקיקים גדולים או מולקולות בודדות לא יכולים», מספר פרופ’ ברנהולץ, שזכה בפרס עבור פיתוחים בננו־רפואה, המשמשים כיום לפיתוח תרופות מתקדמות. «היות שכלי הדם והרקמות החולות מעט פרוצים ומחוררים יותר בהשוואה לרקמות בריאות, חלקיקים אלה יכולים להגיע למקומות באופן סלקטיבי, וכך הם מגיעים לגידולים סרטניים ולמקומות דלקתיים או מזוהמים.