Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Heshvan 5782 | ‎24/10/2021

Scroll to top

Top

Pras lamiljamá négued ha-antishémiyut nitán le-dr. Shej Mujamad El Isa

Pras lamiljamá négued ha-antishémiyut  nitán le-dr. Shej Mujamad El Isa

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – פרס ראשון של התנועה למאבק באנטישמיות הוענק לד”ר שייח מוחמד אל עיסא, מנהיג הזרם האסלאמי המתון בסעודיה ובמדינות סוניות נוספות. אל עיסא הספיק לבקר במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו, לגנות את הקיצוניים בעולם הערבי – ולקרוא לשיתופי פעולה וקירוב בין הדתות. “הכחשת השואה משרתת את השקרנים המקדמים את הפצת השנאה והגזענות, לעולם לא עוד