Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎7 Nisan 5784 | ‎14/04/2024

Scroll to top

Top

Pras lamiljamá négued ha-antishémiyut nitán le-dr. Shej Mujamad El Isa

Pras lamiljamá négued ha-antishémiyut  nitán le-dr. Shej Mujamad El Isa

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – פרס ראשון של התנועה למאבק באנטישמיות הוענק לד»ר שייח מוחמד אל עיסא, מנהיג הזרם האסלאמי המתון בסעודיה ובמדינות סוניות נוספות. אל עיסא הספיק לבקר במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו, לגנות את הקיצוניים בעולם הערבי – ולקרוא לשיתופי פעולה וקירוב בין הדתות. «הכחשת השואה משרתת את השקרנים המקדמים את הפצת השנאה והגזענות, לעולם לא עוד