Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Av 5782 | ‎17/08/2022

Scroll to top

Top

Profésor Eljánan Naé megalé et hajibúr shebein haTalmúd lajashivá hayotzéret sheheníva tagliót madaiyót

Profésor Eljánan Naé megalé et hajibúr shebein haTalmúd lajashivá hayotzéret sheheníva tagliót madaiyót

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – פרופסור אלחנן נאה , מגלה את החיבור  שבין התלמוד לחשיבה יוצרת, שהניבה תגליות מדעיות

אלחנן נאה הוא חוקר ומרצה בלימודי היהדות, מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים בתלמוד.לימד שנים רבות תלמוד ואגדה בבתי ספר באוניברסיטאות ובמכללות; כתב ספרי לימוד, חיבר מאמרים בנושאים «תרבות המחלוקת» ו»המדרש היוצר» ופיתח תוכניות לימודים בתלמוד למשרד החינוך ולמוסדות אחרים. את שערי הלימוד פתח לו סבו סבא זישא, שידע ללמוד גמרא בניגון, שהתחבר בטבעיות עם הגיון הטיעונים בסוגיות ועם הפרשנות היוצרת של בית המדרש.

בספר החדשני והמפתיע «אפשר אחרת» מזמין אלחנן נאה את הקורא למסע מרתק, פרי מחקר מעמיק החושף את שיטות החשיבה שבתלמוד, ובראשן החשיבה היוצרת והמחדשת.
הספר מבהיר כיצד אפשרה החשיבה התלמודית היוצרת דו-קיום בין השקפות שונות וסייעה בהתמודדות עם אתגרים שונים במהלך ההיסטוריה.
הקורא מגלה ששיטות חשיבה דומות מצויות בתשתית של המצאות ושל חידושים טכנולוגיים רבים.