Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎22 Adar I 5784 | ‎02/03/2024

Scroll to top

Top

Richard Kauffmann, hametájnen harashí shel hahitiashvút hatziyonít, mitjilát hameá haesrím

Richard Kauffmann, hametájnen harashí shel hahitiashvút hatziyonít, mitjilát hameá haesrím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ריכרד קאופמן : ‏ 20 ביוני 1887 – 3 בפברואר 1958 היה אדריכל ומתכנן ערים יהודי-גרמני, שהיה המתכנן הראשי של ההתיישבות הציונית מתחילת המאה ה-20 ועד סוף המנדט הבריטי בארץ ישראל. הוא פעל כאדריכל הראשי של המוסדות הציוניים באמצעות חברת הכשרת היישוב בתקופת היישוב, ונחשב לאחד האדריכלים המשפיעים ביותר בתולדות האדריכלות הישראלית. קאופמן ביצע בתקופת היישוב 644 פרויקטי תכנון ואדריכלות, ובהם למעלה מ-100 יישובים חקלאיים, שכללו קיבוצים ומושבים, וכן שכונות ויישובים עירוניים. בכך השפיע בצורה מכרעת על דמותו של היישוב בישראל , השפעה שניכרת עד ימינו.  הוא נטמן בהר המנוחות