Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Sivan 5784 | ‎20/06/2024

Scroll to top

Top

Séfer haTorá shenitzál vehitzíl

Séfer haTorá shenitzál vehitzíl

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – תקופת המלחמה הייתה קשה מכל בחינה אפשרית. בלילות היו הפצצות, ואנחנו נאלצנו לרוץ עד לקצה הרחוב, שם שכן מקלט ציבורי. לילה אחד, בצאתנו מהמקלט לאחר הפגזה כבדה, היינו עדים למחזה קשה. כמעט כל הבתים ברחוב בערו באש מפצצות פוספור שהוטלו מן האוויר. הבית שלנו אפילו לא נשרט. הרגשנו שנס נעשה לנו והאמנו כי זה בזכות ספר-התורה הטמון בבית